Friday, 17 June 2011

-MAJALAH KELAS TERBARU-


MAJALAH KELAS 5 AC 2010

~DENGAN KERJASAMA CLUB 5 AC 2010~


EDITOR : AIMAN HAQIMIE
PENGELUARAN : HAQIMIE
GAMBAR : AHLI KELAS 5 AC 2010


HARGA MAJALAH : (BELUM LAGI MASA)
TAHUN KELUARAN : 2011
TARIKH KELUARAN : (AKAN DATANG)


Majalah 5 AC 2010 diterbitkan oleh Club 5 AC 2010. Dicetak oleh Mata Hati Resources

Club 5 AC 2010 , Semua hak adalah terpelihara. Sebarang bahagian daripada majalah ini tidak boleh diterbitkan semula dalam apa bentuk pun atau apa cara pun, termasuk memfotonya semula dan merekodkannya, tanpa kebenaran bertulis daripada penerbit.

No comments:

Post a Comment